ЖИ КОНСУЛТ ООД
ЖИ КОНСУЛТ ООД
Счетоводни услуги, София
ТРЗ услуги
ТРЗ услуги
Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване и др.
Данъчна защита
Данъчна защита
Следене на нормативни срокове за данъци и декларации, подготовка на платежни нареждания за данъци, подготовка на данъчни справки, уведомления и др.
Текуща обработка на първичните счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване. Текущо осчетоводяване на стопанските операции и др.
виж още
Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване и др.
виж още
Следене на нормативни срокове за данъци и декларации, подготовка на платежни нареждания за данъци, подготовка на данъчни справки, уведомления и др.
виж още

Помагаме на Вашия бизнес да се развива

Искам консултация

Нашите услуги

Свържете се с нас за повече информация
100

Качество

100

Ефективност

100

Точност

100

Конфиденциалност

Цена на счетоводно обслужване

Свържете се с нас, за да получите подробна персонализирана информация.

Блог

Новини, факти, събития

Мярката 60/40

Мярката определя две групи бизнеси, които могат да се възползват от нея. В първата група секторите са изчерпателно посочени и те са следните: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на: Търговия на дребно в неспециализирани магазини...

Подаване на ДДС декларация

От началото на 2018 г. фирмите, които са регистрирани по ДДС, вече трябва да подават ежемесечните си ДДС декларации само по Интернет. Това означава, че всички, които досега са подавали декларациите си на хартия, занапред ще трябва да го правят по електронен път.

Актуално състояние

След регистрация на фирма, ако желаете можете да се снабдите с удостоверение за актуално състояние. То може да бъде поискано от всеки за всяка фирма и от всяко звено на Агенция по вписванията. Начините за получаване на удостоверението са 2:На място в Агенция по вписванията...