Мярката определя две групи бизнеси, които могат да се възползват от нея. В първата група секторите са изчерпателно посочени и те са следните:

 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
 • Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
 • Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
 • Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
 • Търговия на дребно извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт;
 • Пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване;
 • Дейност на питейни заведения;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Артистична и творческа дейност;
 • Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние.

Всеки бизнес, чийто сектор е посочен тук, може да кандидатства за помощта в размер на 60% от осигурителния доход на работника или служителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.