Мярката 60/40

Мярката определя две групи бизнеси, които могат да се възползват от нея. В първата група секторите са изчерпателно посочени и те са следните:
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
Търговия на дребно в неспециализирани магазини…

Подаване на ДДС декларация

От началото на 2018 г. фирмите, които са регистрирани по ДДС, вече трябва да подават ежемесечните си ДДС декларации само по Интернет. Това означава, че всички, които досега са подавали декларациите си на хартия, занапред ще трябва да го правят по електронен път.

Актуално състояние

След регистрация на фирма, ако желаете можете да се снабдите с удостоверение за актуално състояние. То може да бъде поискано от всеки за всяка фирма и от всяко звено на Агенция по вписванията. Начините за получаване на удостоверението са 2:На място в Агенция по вписванията…