Мярката 60/40

Мярката определя две групи бизнеси, които могат да се възползват от нея. В първата група секторите са изчерпателно посочени и те са следните:
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
Търговия на дребно в неспециализирани магазини…