Данъчни декларации

Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации за юридически и физически лица.

ДДС декларации

Изготвяне и подаване на необходимите документи за данъчен кредит.

ТРЗ

Администриране на заплати – изготвяне на ведомости и фишове за заплати, декларации за осигуровки и данъци.

Годишно приключване

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети, декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и годишни статистически форми за НСИ